top of page

IMPRESSUM / CONTACT

Website RA Dr. Marian Turbatu

 

Furnizor

Furnizorul site-ului Turbatu (turbatu.de) și al prezenței în social media a Turbatu (pe Facebook) este 

 

Dr. Marian Turbatu, avocat 

Poststrasse 11

10178 Berlin

Telefon: +49 177 326 03 71

fax: +49 30 2218 5115

E-mail: richard.turbatu(at)icloud.com

 

Codul de identificare a taxei de vânzare: DE 86332970153

Reprezentare

Dr. Marian Turbatu este împuternicit să acționeze în calitate de reprezentant unic în cazul mandatelor legale și al reprezentării în instanță.

 

Admitere/Titlu profesional/Reglementări profesionale

Dr. Marian Turbatu este membru al baroului din Berlin, Republica Federală Germania. A primit titlul profesional de "Rechtsanwalt" în Republica Federală Germania. Este membru al Baroului din Berlin, care este autoritatea de supraveghere pentru el.

 

Berlin: Asociația Baroului Berlin

 

Reglementările profesionale relevante sunt Legea federală a avocaților (BRAO), Codul de conduită profesională a avocaților (BORA), Legea privind remunerarea avocaților (RVG), Codul de conduită al avocaților specializați, Regulile profesionale ale avocaților din Comunitatea Europeană, Legea privind activitățile avocaților europeni (EuRAG).

 

Toate regulamentele sunt disponibile la adresa http://www.gesetze-im-internet.de.

 

Asigurare de răspundere civilă profesională

Asigurarea de răspundere civilă profesională a doctorului Marian Turbatu, cu acoperire mondială, este furnizată de ERGO Versicherungs-Aktiengesellschaft, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf, Germania. 

 

Persoană responsabilă pentru conținutul jurnalistic-editorial

Responsabilul pentru conținutul jurnalistic-editorial în cadrul site-ului Turbatu și al aparițiilor din social media Turbatu este:

Dr. Richard Turbatu

Poststrasse 11

10178 Berlin, Germania

Telefon: +49 177 326 326 03 71

E-mail: office@turbatu.de 

 

Platformă online de soluționare a litigiilor și de soluționare a litigiilor cu consumatorii:

Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor, care poate fi accesată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. RA Dr. Marian Turbatu nu participă la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj de consum.

 

Implementarea tehnică

Ikovera UG (haftungsbeschränkt)

An der Jägerbäk 1

18069 Rostock

www.ikovera.de

 

Credite de imagine

Pe site-ul web Turbatu și în aparițiile Turbatu în rețelele de socializare, sunt folosite imagini și grafice de pe pixabay.

bottom of page